Grădiniţa

,,Copiii sunt zâmbetul de azi şi speranţa pentru mîine, de aceea pentru ei merită să facem o schimbare."


A devenit o obişnuinţă să ducem copiii mici la grădiniţă. Grădiniţa pentru fiecare reprezintă locul primelor amintiri şi poate chiar a primelor succese. Acolo am învăţat a număra, a citi, a scrie, a vorbi, a desena şi a ne comporta frumos în societate. Pentru o dezvoltare normală a copiilor este nevoie şi de crearea unor condiţii optime lor, de crearea unui ambiant plăcut şi luminos. Spre fericirea tuturor picilor din satul Moleşti, în grădiniţile din teritoriu s-au creat aceste condiţii decente şi chiar destul de moderne. Grădiniţa Nr.2 şi Grădiniţa "Garofiţa" au fost reparate totalmente.


La data de 15 februarie 2008, a avut loc deschiderea festivă a Grădiniţei Nr.2, după reparaţia capitală, care a durat aproximativ 7 luni. Aici au fost efectuate lucrări de ermetizare, prin schimbul de ferestre-termopane, de restabilire a sistemului de conducte pentru aprovizionarea cu apă potabilă, de renovare a centrului sanitar în interiorul grădiniţei, de reparare a bucătăriei, de izolare a clădirilor prin îmbrăcarea lor din exterior cu plăci termoizolante. Cheltuielile au fost suportate în cea mai mare parte de către primăria locală, de comun acord cu Consiliul Raional Ialoveni şi Guvernul Republicii Moldova.


Colectivul Grădiniţei Nr.2 a depus o muncă asiduă la organizarea şi efectuarea lucrărilor, în frunte cu directoarea Catan Liudmila, cu ajutorul şefei de gospodărie - Bălănuţă Galina, agenţilor economici: Curoşu Tudor, Graur Nina, Mocanu Chilina, Curoşu Angela etc.


Ne bucurăm şi noi pentru micuţii, care acum pot să se joace într-un cămin cald şi bine amenajat, neducând lipsă de aproape nimic. Ca într-o casă nouă ei merită toate aceste lucruri, pentru că ei sunt viitorul nostru de mîine.