Liceul Teoretic

Liceul Teoretic Moleşti este o instituţie ca toate altele din Moldova, o instituţie care a evoluat de la şcoala parohială, fondată în 1896, la şcoală primară în 1901, şcoală gimnazială, şcoală medie în 1971, iar din 2004 instituţia noastră a fost reorganizată în Liceul Teoretic Moleşti, raionul Ialoveni. În instituţie învaţă 405 elevi, care sunt instruiţi de 31 cadre didactice, deţinători de grade didactice I, II, cât şi o profesoară - doctor în ştiinţe biologie.

Liceul dispune de 2 blocuri: A, unde studiază elevii claselor a IX-a - a XII-a şi B, unde învaţă elevii claselor I-VIII.; 2 cantine, o bibliotecă cu sală de lectură. Rămâne o problemă sala de festivităţi şi sala de sport, care ne lipsesc, rezolvarea cărora urmează a o realiza.

Primul proiect implimentat în liceul nostru a fost ,,Vocea elevului" - instalarea unui centru de radiou local. Aceasta a fost datorită unei foste absolvente a liceului - Munteanu Parascovia, susţinută de Centrul Contact. Datorită Administraţiei Publice Locale şi primarului Mihai Catan, în 2003, în instituţie a fost implimentat proiectul ,,Schimbarea mobilierului şcolar", cu suportul FISM. ÎN 2004, în candrul proiectului ,,Gazificarea localităţii", implimentat de APL, a fost gazificat blocul B şi construită cazangeria autonomă, cu suportul FISM. În 2005, a fost construită cazangeria şi gazificat blocul A, cu suportul USAID. DIn anul 2005, primăria a început să dea burse, celor mai activi elevi şi tot în acest an, în rezultatul participării copiilor şi cadrelor didactice la diverse activităţi organizate de ONG Avante Costeşti, liceul a făcut rost de costume naţionale, pentru ansamblurile de dans.

După toate acestea, administraţia liceului, împreună cu colectivul didactic s-au implicat activ în elaborarea proiectelor şi astfel:
2007 - Prânzuri şcolare de calitate. Schimbarea mobilierului în cantină - IDP, APL
2010 - Au fost reparate în întregime blocurile A şi B. Primele şcoli prietenoase copilului au fost inaugurate în satele Moleşti (raionul Ialoveni) şi Şofrâncani (raionul Edineţ) – şcoli care oferă copiilor un mediu de studii sigur si prietenos şi care constituie un model pentru toate şcolile din Moldova.


Şcolile au fost renovate cu suportul financiar şi expertiza tehnică a companiei franceze Veolia Environnement Foundation şi FISM, iar profesorii au fost instruiţi cu suportul UNICEF.
În locul closetelor de lemn din curţile şcolii, cele două instituţii au veceuri interioare cu faianţă, sunt dotate cu un sistem de încălzire autonom. Instituţiile au fost asigurate cu materiale didactice moderne, profesori special instruiţi şi un mediu non-violent – toate acestea fiind elementele necesare unei şcoli moderne.
„Şcoli prietenoase copilului” este o iniţiativă a Ministerului Educaţiei prin care îşi propune să îmbunătăţească calitatea educaţiei pentru toţi copiii. Acest lucru presupune un mediu mai bun, o manieră de predare mai calitativă, o curriculă modernă şi implicarea comunităţii.

Комментариев нет:

Отправить комментарий